Clouds and Aerosols Profiling in support of ESA’s sentinel 4 and 5 missions

                              

Contact

Project coordinator
Ground-based remote sensing unit
Airborne remote sensing unit
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru  Optoelectronica 

Magurele, str.Atomistilor, nr. 409, judeţul Ilfov, Cod 77125, tel: (021) 427.45.22, fax: (021) 427.45.22, e-mail: inoe@inoe.ro, http://inoe.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucureşti

Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220, sector 6, Cod poştal 061126, telefon: +40 21 434.00.83, fax: +40 21 434.00.82, email: incas@incas. ro, http://www.incas.ro